ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΜΠΕΤΩΝ (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)

Διαθέτοντας 20 ετή εμπειρία σε εργολαβίες μπετών, πετυχαίνουμε άριστο τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους εργασία κατασκευής σκυροδέματος με την πολυετή εμπειρία μας να αποτελεί την καλύτερη εγγύηση της δουλειάς μας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

  • Χωματουργικές εργασίες και εκσκαφές.
  • Σύνθεση  και αποσύνθεση ξυλότυπου.
  • Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού.
  • Αγορά και άντληση οπλισμένου σκυροδέματος.
  • Εργασίες μονώσεων στις θεμελιώσεις.