ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

 • Ανακαινίσεις κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων.
 • Αναδιαμόρφωση του χώρου (αποξήλωση γκρεμίσματα χτισίματα σοβατίσματα μερεμέτια).
 • Επισκευές εξωτερικών χώρων με σκαλωσιές.
 • Εξωτερικούς – εσωτερικούς χρωματισμούς (βάψιμο).
 • Τοποθέτηση πατωμάτων (πλακίδια, ξύλινα δάπεδα).
 • Κατασκευή κουφωμάτων (αλουμίνια).
 • Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.
 • Θερμοπρόσοψη – θερμομόνωση κτιρίων.
 • Μονώσεις ταρατσών.
 • Σκυροδετήσεις (μπετά).

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Η ανακαίνιση μιας κατοικίας αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία για εμάς. Με ολοκληρωμένες προτάσεις ανακαίνισης και επισκευής, διαμορφωμένες στα δικά σας πρότυπα μεταμορφώνουμε τον χώρο σας σε κάτι αισθητικά και λειτουργικά κομψό.

Για την ανακαίνιση μιας κατοικίας οι ενδεικτικες εργασίες που αναλαμβάνουμε ειναι οι εξής:

 • Αναδιαμόρφωση χώρου (αποξήλωση, γκρεμίσματα, χτισίματα).
 • Συντήρηση ή αλλαγή κουφωμάτων αλουμινίου.
 • Κουζίνες, ντουλάπες, πόρτες.
 • Ανακαίνιση μπάνιου.
 • Τοποθέτηση πατωμάτων (συντήρηση ή αλλαγή).
 • Ενοποιήσεις ή διαχωρισμούς χώρων.
 • Τοποθετήσεις γυψοσανίδων.
 • Πόρτες ασφαλείας.
 • Εξωτερικούς – εσωτερικούς χρωματισμούς (βάψιμο).
 • Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.
 • Εγκατάσταση καινούργιων συστημάτων θέρμανσης.
 • Θερμοπρόσοψη – υγρομόνωση- θερμομόνωση.